TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

Plán aktivit Somatopedické společnosti v roce 2014:
 
Akce ( program a přesný termín bude uveden v aktualitách)                    
Místo/termín/orientačně:                                      
 
Jarní diagnostické dny (cyklus workshopů a odborných přednášek  s představením novinek ve speciálně pedagogické diagnostice)
Praha 04/2014
   
Exkurze pedagogů v JÚŠ v Praze + setkání sekce s odb.programem (alternativně v Rehabilitačním ústavu Kladruby)
Praha/ Kladruby 04-05/2014
       
Setkání pedagogů škol při nemocnicích v Plzni s exkurzí a s odborným programem
Plzeň 05/2014
 
Setkání pedagogů škol při léčebnách v Sanatoriích Klimkovice  s exkurzí a odborným programem
Klimkovice u Ostravy 09/2014
 
Celostátní odborná konference k problematice epilepsie, konaná ve spolupráci s Čes.psychopedickou společností
Praha 29.11.2014
 
Cyklus seminářů k přípravě podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením v komunitní škole
Praha-Brno 09-12/2014
 
Odborné setkání pedagogů dětských oddělení nemocnic a lékařů na XVI. Pediatrických dnech v Hradci Králové 
Hradec Králové 11/2014
 
webmaster