TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY (vloženo 05. 04. 2017)
Dovolujeme si vás upozornit, že se nacházíte na neaktuálních (původních) stránkách Somatopedické společnosti.


Nové aktuální stránky naleznete pod odkazem www.somspol.cz
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
Vyjádření MŠMT k postavení škol při zdravotnických zařízeních (vloženo 11. 12. 2016)
Somatopedická společnost upozorňuje na vyjádření MŠMT k postavení škol při zdravotnických zařízeních - viz. http://www.msmt.cz/vzdelavani/7-informace-pro-skoly-pri-zdravotnickych-zarizenich
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
Somatopedický seminář 2016 - Valná hromada Somatopedické společnosti. (vloženo 11. 12. 2016)
Dne 8. 12. 2016 proběhla v rámci Somatopedického semináře 2016 Valná hromada členů Somatopedické společnosti. Více o usnesení Valné hromady viz. záložka dokumenty.
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
Somatopedický seminář 2016 (vloženo 14. 11. 2016)
Dne 8. 12. 2016 se v Myslíkově ul. 7, Praha 1 koná Somatopedický seminář, na který jsou zváni členové Somatopedické společnosti. V rámci setkání proběhne valná hromada členů, kteří zvolí vedení společnosti na funkční období do r. 2020 a budou seznámeni s návrhem změny právní formy společnosti. Kromě odborných příspěvků proběhne jednání zástupců škol při zdravotnických zařízeních k aktuálnímu postavení těchto škol a k požadavku kvalifikace jejich pedagogů. Více informací viz. záložka dokumenty.
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
Metodické materiály pro učitele ZŠ (vloženo 10. 08. 2016)
Nabízíme inspirativní metodické materiály pro učitele škol při zdravotnických zařízeních, které vznikly v rámci třítýdenního projektu inspirovaného sedmistým výročím narození Karla IV. Projekt proběhl na Základní škole a Mateřské škole při Nemocnici Na Bulovce v květnu 2016 - materiály viz. záložka dokumenty.
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
Setkání pedagogů škol při zdravotnických zařízeních - 17.9.2016 (vloženo 29. 06. 2016)
V sobotu 17. 9. 2016 se v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové uskuteční setkání pedagogů škol při zdravotnických zařízeních jako součást 12. Kongresu českých pediatrů a sester. Odborný program, možnost on-line registrace a další info na stránkách https://pediatrie2016.bpp.cz
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
Upozornění - aktuální nabídka kurzů DVPP (vloženo 10. 04. 2016)
Somatopedická společnost nabízí pro pedagogy základních škol v celé ČR kurz Inkluzivní pedagogika a základy metodiky práce s heterogenní třídou v ZŠ - více viz. záložka dokumenty.
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
60.výročí založení ZŠ při Fakultní nemocnici v Brně (vloženo 28. 09. 2015)
Somatopedická společnost s radostí sděluje svým členům,že Základní škola při Fakultní nemocnici v Brně, Černopolní 9 slaví 15.10.2015 60.výročí svého založení. Více viz  www.ahojskola.cz
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
Čtenářské dílny ve školách při zdravotnických zařízeních 15.10.2015 (vloženo 28. 09. 2015)
Somatopedická společnost srdečně zve členy svých sekcí dne 15.10.2015 ( čtvrtek) od 10:30 do 12:30 hod naPedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, do ul. Poříčí 7, sálu v suterénu hlavní budovy na metodické setkání ?Čtenářské dílny ve školách při zdravotnických zařízeních?.

Metodické setkání zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností žáků základních škol při zdravotnických zařízeních je určeno nejen pro učitele českého jazyka, ale i pro učitele dalších předmětů na školách při zdravotnických zařízeních, v nichž lze přivádět žáky k aktivnímu čtenářství moderními formami výuky.

V rámci metodického setkání budou diskutovány možnosti využití známých metod rozvoje čtenářství (čtení s otázkami, čtení s předvídáním, čtení s tabulkou předpovědí, literární dopisy, čtenářský deník, I.N.S.E.R.T. metoda, metoda řízeného čtení, skládankové čtení, grafická schémata, čtenářské portfolio, pětilístek aj.)  v nemocniční škole nebo ve škole při dětské léčebně či ozdravovně. Až 20 tvořivých pedagogů uvítáme i v návazné spolupráci na projektu MŠMT, který rozvíjí metody rozvoje čtenářství formou čtenářských dílen.

K bezplatné účasti na metodickém semináři je potřeba se přihlásit do 10.10.2015 elektronickou přihláškou na  http://goo.gl/forms/VhT6mxDMbR Pro účastníky z Prahy nabízíme společnou bezplatnou dopravu mikrobusem do Brna i zpět ? bližší informace po přihlášení.
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
Pozvánka na Diagnostické dny Somatopedické společnosti - 30.3.2015 (vloženo 01. 03. 2015)
Somatopedická společnost, o.s zve na Diagnostické dny 2015 ve školách Jedličkova ústavu v Praze na Vyšehradě - dne 30.3.2015. Cílem Diagnostických dnů v r. 2015 a v dalších letech bude vytvoření příležitosti k mezioborovému setkání odborníků na poli diagnostiky, s jejímiž novinkami budou účastníci seznamováni formou workshopů. Program je určen pro širokou odbornou veřejnost, pracovníky poradenských zařízení (SPC, PPP, školních poradenských pracovišť, specializovaných poraden a center), absolventy a studenty vysokoškolských oborů se zaměřením na podporu osob se zdravotním postižením a znevýhodněním v ucelené rehabilitaci. Popis akce a další informace, včetně odkazu k registraci, naleznete v dokumentech.
Vanda Hájková
-------------------------------------------------------------------
archiv: 1 2 3 4 5 6 7

 
webmaster