TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

Fotogalerie č.1: Celostátní seminář na téma Asistence v podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konaný dne 24.11.2006 v aule PedF UK v Praze: