TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

Fotogalerie č.22: Fotodokumentace - Aktivity v rámci projektu „Modely inkluzivní praxe v základní škole“ ve 4.monitorovacím období (červenec-prosinec 2011):

  • kulaté stoly na téma prevence a řešení šikany, práce pedagoga s problémovou rodinou;
  • interaktivní semináře a metakognitivní výcviky žáků vybraných tříd na 4 pilotních školách;
  • zahájení DVPP „Inkluzivní pedagogika a základy metodiky práce s heterogenní třídou v ZŠ“ na 3 pilotních školách

  
červenec - prosinec 2011