TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

Fotogalerie č.8: Dne 3.6.2008 naše společnost pořádala exkurzi do jihočeských zařízení pro těžce tělesně a kombinovaně postižené – Dětského centra ARPIDA V Českých Budějovicích a střediska diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi. Obě zařízení zajišťují komplexní péči dětem a mládeži tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením v duchu uceleného systému rehabilitace s propojením zdravotní, sociální a výchovně vzdělávací péče: