TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
předsedkyně
Katedra speciální pedagogiky PedF UK
M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1
(+420) 221 900 270
vanda.hajkova@seznam.cz

Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
čestná předsedkyně
vitkova@ped.muni.cz

PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D.
místopředsedkyně
kubicova@nidv.cz

Mgr. Antonín Herrmann
vedoucí sekce Škol a školských zařízení pro tělesně postižené
a.herrmann@jus.cz

Mgr. Helena Hrbáčová
vedoucí sekce Škol a školských zařízení při dětských léčebnách
a ozdravovnách

reditel@skola-jsk.cz

PaedDr. Iva Křivánková
vedoucí sekce Škol a školských zařízení při nemocnicích
iva.krivankova@skolaftn.cz

PhDr. Josef Novotný, CSc.
sps.chotounska@zris.mepnet.cz

Mgr. Dušana Chrzová, Ph.D.
Dusana.Chrzova@seznam.cz

Mgr. Olga Ludvíková
olgaludvikova@seznam.cz

PaedDr. Hana Šmejkalová
smejkalovah@ippp.cz

PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
opatrilova@ped.muni.cz