o společnosti
aktuality
aktivity společnosti
dokumenty
publikace
fotogalerie
přihláška
zajímavé odkazy
kontakty
-------------------
projekt SbP
projekt MIP
-------------------

TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

Somatopedická společnost v rámci České republiky velmi úzce spolupracuje s podobně zaměřenými organizacemi, a to zejména s Psychopedickou společností, která věnuje cílenou pozornost jedincům s mentálním postižením a s Logopedickou společností, předmětem jejíhož zájmu je jedinec s narušenou komunikační schopností.
Zázemí na poli pedagogického výzkumu společnost nachází ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, s MŠMT ČR, odborem 24 speciálního vzdělávání a s Institutem pedagogicko- psychologického poradenství ČR v Praze. Činnost Somatopedické společnosti je rovněž podporována odbornými pracovníky vysokých škol (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně).

Odbornou garanci a jistě ne náhodou i "líheň" svých předsedů společnost tradičně nachází na půdách pedagogických fakult - Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Prvním předsedou Somatopedické společnosti byl její zakladatel a nestor české somatopedie prof. PhDr. František Kábele, CSc. Od r.1995 zastával funkci čestného předsedy, a to až do roku 1998, kdy po krátké těžké nemoci 22. listopadu 1998 zemřel při nedožitých osmdesátých pátých narozeninách. V letech 1998 - 2002 se role předsedkyně společnosti ujala prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., vedoucí katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která v letech 1995 - 1998 zastávala funkci místopředsedy společnosti a byla pověřena zastupováním organizace v zahraničí (spolupráce s organizací EASE - European Association for Special Education). Od listopadu 2003 funkci předsedkyně plní dr.Vanda Hájková, Ph.D., členka katedry speciální pedagogiky PedF UK v Praze.

Činnost Somatopedické společnosti je dokumentována ve sbornících, které od roku 1996 každoročně vycházejí. V období 1996 - 2003 vyšlo celkem 7 sborníků a 2 CD ROM z konferencí a 1 sborník s videokazetou s názvem Půlstoletí v Jedličkově ústavu, věnovaný řediteli Jiřímu Kočímu, který působil v Jedličkově ústavu 50 let (1940-1990).


 
webmaster