English Česky
o společnosti
aktuality
aktivity společnosti
dokumenty
publikace
fotogalerie
přihláška
zajímavé odkazy
kontakty
-------------------
projekt SbP
projekt MIP
-------------------

TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

Somatopedická společnost, z.s., tradičně sdružuje odborné pracovníky ze škol a školských zařízení v České republice, kteří se věnují edukaci dětí a mládeže s tělesným postižením, chronicky oslabených a nemocných, s cílem podporovat ucelenou rehabilitační péči o tyto děti a žáky. Somatopedická společnost je profesně orientovaná NNO, založená v roce 1991 jako občanské sdružení, od ledna 2017 je právní formou zapsaný spolek (z.s.)

V současné době tvoří členskou základnu Somatopedické společnosti 75 členů. Sídlem výboru Somatopedické společnosti, z.s. je ZŠ při TN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, Česká republika.

Somatopedická společnost, o.s. získala v r. 2010 podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, financovaného z Evropského sociálního fondu ( ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

S využitím této podpory budeme v letech 2010 -2013 realizovat projekty:

CZ.1.07/1.2.00/14.0130 Školou bez překážek
CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Modely inkluzivní praxe v základní škole

Aktivity obou projektů jsou zaměřeny na odbornou přípravu pedagogů základních škol v regionech ČR pro plně individualizovanou a týmově prováděnou podporu vzdělávacích potřeb žáků rozdílných schopností a dispozic, na vytvoření obecně využitelných modelů vzdělávací inkluze na školách, optimalizaci sociálního klima škol, na posílení odborné kapacity škol pro vznik interního systému inkluzivní metodické podpory a interiorizaci inkluzivně orientovaných poradenských služeb žákům a jejich rodinám.


 
webmaster