English Česky
o společnosti
aktuality
aktivity společnosti
dokumenty
publikace
fotogalerie
přihláška
zajímavé odkazy
kontakty
-------------------
projekt SbP
projekt MIP
-------------------

TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

Dovolujeme si vás upozornit, že se nacházíte na neaktuálních (původních) stránkách Somatopedické společnosti.


Nové aktuální stránky naleznete pod odkazem www.somspol.czSomatopedická společnost, z.s., tradičně sdružuje odborné pracovníky ze škol a školských zařízení v České republice, kteří se věnují edukaci dětí a mládeže s tělesným postižením, chronicky oslabených a nemocných, s cílem podporovat ucelenou rehabilitační péči o tyto děti a žáky. Somatopedická společnost je profesně orientovaná NNO, založená v roce 1991 jako občanské sdružení, od ledna 2017 je právní formou zapsaný spolek (z.s.)

V současné době tvoří členskou základnu Somatopedické společnosti 75 členů. Sídlem výboru Somatopedické společnosti, z.s. je ZŠ při TN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, Česká republika.

Somatopedická společnost, o.s. získala v r. 2010 podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, financovaného z Evropského sociálního fondu ( ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

S využitím této podpory budeme v letech 2010 -2013 realizovat projekty:

CZ.1.07/1.2.00/14.0130 Školou bez překážek
CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Modely inkluzivní praxe v základní škole

Aktivity obou projektů jsou zaměřeny na odbornou přípravu pedagogů základních škol v regionech ČR pro plně individualizovanou a týmově prováděnou podporu vzdělávacích potřeb žáků rozdílných schopností a dispozic, na vytvoření obecně využitelných modelů vzdělávací inkluze na školách, optimalizaci sociálního klima škol, na posílení odborné kapacity škol pro vznik interního systému inkluzivní metodické podpory a interiorizaci inkluzivně orientovaných poradenských služeb žákům a jejich rodinám.


 
webmaster