English Česky
o společnosti
aktuality
aktivity společnosti
dokumenty
publikace
fotogalerie
přihláška
zajímavé odkazy
kontakty
-------------------
projekt SbP
projekt MIP
-------------------

TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

Somatopedická společnost jako profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991, tradičně sdružuje odborné pracovníky ze škol a školských zařízení v České republice, kteří se věnují edukaci dětí a mládeže s tělesným postižením, chronicky oslabených a nemocných, s cílem podporovat ucelenou rehabilitační péči o tyto děti a žáky.

V současné době tvoří členskou základnu Somatopedické společnosti již přes 220 členů. Sídlem výboru Somatopedické společnosti o.s. je ZŠ při FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, Česká republika.

Somatopedická společnost,o.s. získala podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, financovaného z Evropského sociálního fondu ( ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

S využitím této podpory budeme v letech 2010 -2013 realizovat projekty:

CZ.1.07/1.2.00/14.0130 Školou bez překážek
CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Modely inkluzivní praxe v základní škole

Aktivity obou projektů jsou zaměřeny na odbornou přípravu pedagogů základních škol v regionech ČR pro plně individualizovanou a týmově prováděnou podporu vzdělávacích potřeb žáků rozdílných schopností a dispozic, na vytvoření obecně využitelných modelů vzdělávací inkluze na školách, optimalizaci sociálního klima škol, na posílení odborné kapacity škol pro vznik interního systému inkluzivní metodické podpory a interiorizaci inkluzivně orientovaných poradenských služeb žákům a jejich rodinám.


 
webmaster