TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

  Přihláška do Somatopedické společnosti

jméno a příjmení:
datum narození:
kontaktní adresa:
telefon:
fax:
email:
dosažené vzdělání:
zaměstnání:
v oboru somatopedie pedagogickou rehabilitaci osob s tělesným postižením
vzdělávání v léčebnách a ozdravovnách
vzdělávání ve školách při nemocnicích
se zajímám
především o:
 

 
webmaster