TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM
ROZPOČTEM ČESKÉ
REPUBLIKY.
 

Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením
Vanda Hájková (ed.) a kol. obalka
1. vydání, brož., formát 145x205, 160 stran
ISBN: 978-80-904464-0-3
EAN: 9788090446403
Kolektivní monografie, kterou vydává v rámci své odborné ediční řady Somatopedická společnost, o.s. ve spolupráci s nakladatelstvím Epocha, zahrnuje 16 odborných příspěvků představujících postupy a strategie řečového, somatického, taktilního a senzorického podněcování osob s omezením kognitivních, mentálních a senzoricko motorických schopností. Publikace je určena pracovníkům speciálně pedagogických zařízení - škol pro těžce a kombinovaně postižené děti a žáky, rodičům a blízkým postižených osob, poradenským pracovníkům, osobním asistentům a asistentům pedagogů, studentům a zájemcům o práci v pomáhajících profesích.
Publikace bude k dispozici na celostátních seminářích Somspol, o.s. (za speciální cenu 125,- Kč) ,dále za běžnou prodejní cenu v odborném knihkupectví Pedf UK v Praze 1, ul.M.D.Rettigové 4, ve vybraných knihkupectvích dalších pedagogických fakult ČR, v distribuční síti nakladatelství Epocha aj.
-------------------------------------------------------------------

 
webmaster